ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ В СОРТІВ СУНИЦІ В ПІДЗОНІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ

Ключові слова: суниця, сорт, врожай, структура врожайності, онтогенез.

Анотація

Суниця має особливе значення в виробництві плодово-ягідної продукції особливу профілактично-лікувальну цінність та необхідна для повноцінного харчування людини, впровадження у виробництво потребує відповідного, добре адаптованого до умов регіону сортового матеріалу. Мета. Метою було встановити особливості формування врожайності п’яти сортів суниці та визначити елементи структури врожайності та особливості онтогенезу в залежності від генетично-обумовлених сортових особливостей, провести аналіз впливу окремих елементів на товарну продуктивність. Методи. Використовували для дослідження сорти суниці Хоней, Русанівка, Азія, Альба, Клері. Проводили на базі ТОВ «Агросільпром» Новомосковського району Дніпропетровської області у 2020-2022 роках. Схема садіння 0,25 × 0,7 × 0,5 м. з застосуванням краплинного зрошення. Морфометричні параметри, кількість генеративних органів, структуру врожаю визначали за загальноприйнятими методиками Повторність досліду трьохкратна. Клiмат помiрно-континентальний, характеризується чiтко означеною посушливiстю. Результати. Диференціація за строками настання окремих фаз призвела до збільшення кількісті зборів до 13 у сортів Азія та Клері та зменшення до 11 у сорту Альба. При попарному порівнянні вже на перший рік достовірно за формуванням репродуктивних органів виділився сорт Азія, у дворічному ягіднику позитивно сорти Альба та Клері. Аналіз технічних (товарних) показників ягід суниці показав перевагу за вагою ягід 1-го порядку сортів Азія та Клері. Ягоди усіх сортів мали округлу форму. По врожайності та її елементів то варіативність дворічного ягідника була суттєво вища від однорічного за генотипами. Вже на першому році значимо виділився сорт Азія, на другий рік позитивно відрізнялися від інших та між собою сорти Азія та Клері. За ознакою середньої ваги ягід всіх зборів на перший та другий рік лише сорт Азія переважав деякі сорти. Вагомо на формування врожаю вплинули параметри морфогенезу), середня вага ягоди 1-го порядку, кількість ягід з куща та вихід стандартної продукції. Висновки. Суттєве при вирощування у відкритому ґрунті на крапельному зрошені підвищення продуктивності показали два з п’яти досліджених сортів – сорт Азія, йому поступався сорт Клері, що перевищував інші сорти, причому сорт Азія суттєво вище плодоношення показав вже в перший рік вирощування,. Ключовим параметром, що найбільш вплинув на формування продуктивності була кількість ягід з кущу. В цілому, за товарними показниками всі сорти задовольняють прийнятим стандартам. В подальшому планується дослідити ті ж самі параметри при тепличному вирощуванні та провести аналіз харчової якості продукції.

Посилання

1. Bhat R. P., Devi K. M., Jayalaxmi H., Sophia I., Prajna P. S. Effect of plant growth regulators on establishment and growth of strawberry (Fragaria× ananassa Duch.) var. Chandler in vitro. Agricultural Science Research Journal. 2012. 2 (12). Р. 623–632.
2. Chhaya B., Jogawat A., Gnanasekaran P., Kumari P., Lakra N. Narayan O. P. An overview of recent advancement in phytohormones-mediated stress management and drought tolerance in crop plants. Plant Gene. 2021. 25. 10.1016/j.plgene.2020.100264.
3. Darnell R. L. Strawberry growth and development. The Strawberry: A Book for Growers, Others. Gainesville, FL: Dr. Norman F. Childers Publications, Vienna, 2003, Р. 611.
4. Desmet E. M., Verbraeken L., Baets W. Optimisation of nitrogen fertilisation prior to and during flowering process on performance of short day strawberry’Elsanta’. Acta horticulturae. 2009. 842. Р. 675-678.
5. Khalil N. H., Hammoodi J. K. Effect of nitrogen, potassium and calcium in strawberry fruit quality. International Journal of Agricultural and Statistical Sciences. 2021. 16. Р. 1967–1972.
6. Khatoon F., Kundu M., Mir H., Nahakpam S. Efficacy of foliar feeding of brassinosteroid to improve growth, yield and fruit quality of strawberry (fragaria × ananassa duch.) grown under subtropical plain. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 2021. 16. Р. 1967–1972.
7. Lalk G. T., Bi G., Zhang Q., Harkess R. L., Li T. Hightunnel production of strawberries using black and red plastic mulches. Horticulturae. 2020. 6(4). Р. 1–16.
8. Neri D., Baruzzi G., Massetani F., Faedi W. Strawberry production in forced and protected culture in Europe as a response to climate change. Canadian journal of plant science. 2012. 92(6). Р. 1021–1036.
9. Savini G., Neri D., Zucconi F., Sugiyama N. Strawberry growth and flowering: an architectural model. International Journal of Fruit Science. 2005. 5(1). Р. 29–50.
Опубліковано
2023-08-30
Розділ
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО